Latest Items - Sell

Black Turmeric (Kali Haldi) More Info
5000 kg Rs. 460 Rs per kg
Proshna parni
800 quintal
100 Rs per kg
Proshna parni More Info
800 quintal Rs. 100 Rs per kg
Black turmeric big ( 195 rs only)
600 kg
195 Rs per kg
Black turmeric big ( 195 rs only) More Info
600 kg Rs. 195 Rs per kg
Black Turmeric (kali Haldi) More Info
5000 kg Rs. 460 Rs per kg
Ashwgndha panchang
200 quintal
10 Rs per gm
Ashwgndha panchang More Info
200 quintal Rs. 10 Rs per gm
Black Turmeric More Info
5050 kg Rs. 460 Rs per kg
Tulsi plant raw
100 kg
200 Rs per kg
Tulsi plant raw More Info
100 kg Rs. 200 Rs per kg
Annato Seeds More Info
2000 kg Rs. 125 Rs per kg
Shatavari dry roots More Info
5 tonne Rs. 210 Rs per kg
Stevia leaves
1 tonne
1 Rs per kg
Stevia leaves More Info
1 tonne Rs. 1 Rs per kg
Kutaj, Indrajav
100 kg
350 Rs per kg
Kutaj, Indrajav More Info
100 kg Rs. 350 Rs per kg
Black Turmeric ( Kali Haldi) More Info
4000 kg Rs. 460 Rs per kg
No Items !!!!!!!!